טיול מונגש

משרד החינוך מתקצב הנגשת  טיולים (או יציאות משטח בית הספר) בשנה עבור כל תלמיד הזכאי לכך. מסמך ההנחיות מצורף בקישור למטה. 

 

לטייל בלי מגבלות – מצגת הדרכה

 

הטיול המונגש – קישור לאתר האגף לחינוך מיוחד

 

מסמך טיול מונגש – הנחיות


הנגשת טיולים – טופס לבית הספר

 

טפסים להגשת בקשה להנגשת טיול עבור תלמיד או כיתה