סיעות במערכת החינוך

מהו תפקיד הסייעת?

שירותי הסייעת הם חלק מהאמצעים להשגת המטרות

והיעדים החינוכיים שייקבעו בתכנית האישית של כל ילד כדי לקדם את מידת עצמאותו ואת יכולתו לשמור על תקשורת ישירה עם הצוות החינוכי ועם חברת הילדים.

לסייע לתלמיד להשתתף בתכנית הלימודים ולהבין את חומרי הלמידה והמטלות הניתנות בשיעור וכן לעזור לו להשתלב חברתית ולהתנהג בצורה מותאמת בחברת בני גילו.

פעילות הסייעת תשאף לקדם את התלמיד מתלות לעצמאות.

המורה בעזרת הצוות הבין-מקצועי, יוביל את התהליך הלימודי-טיפולי ויכוון את הפעילות בכיתה ואת פעילות הסייעת

מחנך הכיתה יהיה אחראי למתן הדרכה מובנית והנחיות מפורטות למתן סיוע

תפקיד הסייעת