סייעות

 

פיתוח מודל עבודת הסייעת כנגזרת מתוכנית אישית של תלמיד

תוכנית אישית של התלמיד

 • קריטריונים : להקצאה סייעת/שעות מתלות לעצמאות(קו רצף) התייחסות לגיל/תפקוד.
 • צוות חשיבה מקצועי :מחנכת,גננת,מורת שילוב, גננת שילוב. גורמים חינוכיים , טיפוליים. סייעת
 • בניית התכנית : שיתוף צוות רב-מקצועי. מעקב אחר יישום/ביצוע. חלוקת אחריות , משאבים וצוות. הנחיות לסייעות.
 • איגום תפקידי הסייעת : כאמצעי לביצוע התוכנית האישית
 • איגום תפקידי הסייעת : כאמצעי לביצוע התוכנית האישית
 • הערכה : הערכה מסכמת ומעצבת. הסקת מסקנות וקבלת המלצות המלצות להמשך.
 • דגם התוכנית :מודולרית מדורגת מותאמת לפרופיל התלמיד


 Presentation3

רצף תהליכים מקצועיים לקידום התלמיד בהיבט עבודת הסייעת

תחום לימודי:

 • תרגול החומר הנלמד בכתה (לא הקנייה).
 • הנגשת החומר הנלמד והסביבה הלימודית המיטבית בהתאם להנחיות הצוות המקצועי

תחום חברתי:

 • קידום תוכנית שילוב חברתית ויוזמות חוויתיות במסגרת קבוצת השווים בסביבות שונות בהנחיית המחנכת/גננת : בהפסקה , באירועים חברתיים בכתה ובמסגרת בי”ס.

תחום שיקומי:

 • ADL
 • התארגנות.
 • היגיינה וניקיון אישי.
 • תחום סיעודי.
 • ניידות.
 • תרגול מוטורי לקידום מיומנויות למידה.

 

מערך הערכה לעבודת הסייעת :

 • בניית מחוון על קו הרצף מתלות ועד עצמאות.
 • מידת היכולת להפחית הקצאה/משאבים עד למינימום ובהתאם לצרכים.
 • משובים, הערות והארות לעבודה השוטפת.
 • בקרה על העבודה ורציפות הקשר המקצועי בין מורה-סייעת-תלמיד.

 Presentation4