תמונת מצב

במתי”א הוקם צוות טיפולי הנותן מענה לאוכלוסיית לקויי השמיעה, בשיתוף עם מרכז שמע בבאר שבע.

1- בניית מערך מטפלים במסגרות הקיימות.[רכזים, מורים, מומחי תחום, קלינאית תקשורת, אודיאולוגית.

2- השתלמות בשפת סימנים למורים המלמדים תלמידים לקויי שמיעה.השנה מרכז שמע נרתם בפתיחת השתלמות לשפת סימנים למורים מתחילים ומתקדמים בשגב שלום.

3- במסגרת חוק הנגישות,  הכשרת  כתות לצרכים של תלמידים עם ליקוי שמיעה, בכל מסגרות החינוך בהם הם לומדים.
ליישם את החוק ולקבוע אמות מידה אקוסטיות וויזואליות הולמות, אשר יהוו בסיס לכל מסגרת המבקשת להנגיש סביבה לימודית, כתות וחדרי טיפול. השנה טופלו רוב המסגרות על מנת שיוכלו ליישם את החוק , המנהלים קיבלו ליווי והדרכה .

4- הצטיידות בכיתות בהתאם לצרכי תלמידים לקויי השמיעה.

המורים לתלמידים לקויי השמיעה קיבלו הדרכה וליווי ברכישת ציוד המתאים לצרכי התלמידים בהתאם לגילם וצרכיהם.

5- הכשרה בסיסית של המורים בתוך המסגרות.- המורים קיבלו הדרכה בבניית תוכנית לימוד אישית לתלמידים ותוכנית לימוד כיתתית.תוך הדגמת וקבלת חומרים לימודיים.

6-  קליטת קלינאי תקשורת- השנה נקלטו  קלינאי תקשורת בצוות , הללו נותנים מענה למספר מסגרות לקויי שמיעה.

7- אינטק- אחת לשבועיים מתקיים אינטק במרכז שמע בו משתתפים אודיאולוגית חינוכית הגב’ ציפי פרייר, קלינאית תקשורת הגב’ חאולה אל אסד ורכזת לקויי שמיעה הגב’ לינדה רבינוביץ. במסגרת הנ”ל אנו מטפלים בתלמידים חדשים המופנים אלינו על ידי מורים, בית החולים או קופת חולים. ותלמידים חוזרים שמצבם השמיעתי השתנה .

התלמידים הללו מקבלים טיפול אישי תוך מציאת פתרונות ומתן שעות שילוב  בהתאם לצורך.

8- בדיקות שמיעה בבתי ספר- בשנתיים האחרונות אנו מבצעים בדיקות שמיעה   במסגרות הרגילות לאיתור תלמידים חדשים.תוך שיתוף פעולה בין ההורים בית  הספר והצוות המקצועי. הבדיקות נערכות בתוך בתי הספר והתלמידים שנמצאו עם חשד לבעיות שמיעה נשלחים להמשך טיפול.

9- הדרכה בבתי הספר ובחדרי מורים-תלמידים לקויי שמיעה נתקלים לעיתים בבעיות חברתיות על רקע הרכבת מכשירי השמיעה.

במסגרת טיפול של הצוות המקצועי , התלמידים הנ”ל מקבלים תמיכה והדרכה מקצועית בתוך הכיתה לכל התלמידים, תוך העברת סדנא ופעילות חברתית חווייתית .בה מקבלים התלמידים, הסבר על לקויי השמיעה מיתוסים, דרכי טיפול וחשיבות מכשיר השמיעה לתלמיד.

10-השתלמות במתי”א לכלל המורים תוך התייחסות על הילד לקויי השמיעה,  דרכי עבודה , דרכי טיפול , קריאת בדיקת שמיעה והכנת סביבה לימודית מותאמת.

11- השאלת מכשירי שמיעה, במסגרת הטיפול בתלמידים , שמע העמיד לרשותנו מכשירי שמיעה, אותם אנו משאילים לתלמידים בזמן ההמתנה לרכישת מכשיר שמיעה אישי. תהליך רכישת מכשיר השמיעה ארוך, אנו מנסים לקצר תהליכים ולסייע להורים , במימוש זכויות התלמידים תוך ליווי ומעקב . וליווי והדרכה לאחר רכישת המכשיר. כמו כן מתן הדרכה לצוות המטפל במסגרות , כיצד לטפל במכשיר השמיעה.