הסבר כללי

תלמידים עם ליקוי שמיעה במתי”א חורה לומדים במסגרות הללו:

 1.     שילוב כיתתי : תלמידים לק”ש הלומדים  בכיתה מיוחדת ללק”ש בגן/ בית ספר רגיל
 2.     שילוב אינדיבידואלי: תלמידים לק”ש הלומדים בכיתה רגילה בגן / בית ספר רגיל
 3.     חינוך מיוחד: תלמידים לק”ש הלומדים בגן לתלמידים מושתלים /חרשים.

 

שילוב אינדיבידואלי:

מסגרת זו התלמיד עם הליקוי בשמיעה לומד- במסגרת הרגילה הקרובה ככול שאפשר למקום מגוריו.

 • התלמיד מקבל שירותי תמיכה בשעות הלימודים, במסגרת החינוכית בה הוא לומד .
 • שירותי התמיכה ניתנים לתלמיד בהתאם לצרכיו ועל פי אמות מידה שנקבעו במשרד החינוך.
 • שירותי התמיכה הניתנים הם: מורה תומכת לק”ש, טיפולים פרא-רפואיים כגון טיפולי תקשורת וריפוי בעיסוק.

כיתות/גני שילוב ללקויי שמיעה:

במסגרת זו התלמידים עם הלקוי בשמיעה לומדים בכיתת חינוך מיוחד ללקויי שמיעה הנמצאת בגן / בבית ספר רגיל.

 • התלמידים לק”ש לומדים בכיתת “אם” קטנה, אך מהווים חלק בלתי נפרד מבית הספר בו הם לומדים.
 • טיפולים פרא-רפואיים כגון: טיפולי תקשורת וריפוי בעיסוק.
 • חלק ניכר מהכיתות בהן לומדים התלמידים עם הלקוי בשמיעה מותאמות מבחינה אקוסטית לצרכיהם.

 

מסגרת חינוכית מיוחדת ללקויי שמיעה:

 • מסגרת חינוכית מיוחדת הינה גנים שהם מיוחדים לתלמידים עם לקוי בשמיעה.

התלמיד הלומד במסגרת מיוחדת מקבל את כל שירותי התמיכה במסגרת במהלך שעות הלימודים

 

מצורף חוברת למורה שעובד עם תלמידים עם לקות שמיעה:- לחוברת לחץ כאן

 

 

אחזקה וטיפול במכשיר שמיעה

 מכשיר שמיעה תקין מאפשר לילד להפיק את מירב התועלת מההגברה הניתנת לו.

כדי לשמור על תקינות מכשיר השמיעה חשוב לבצע מספר פעולות יומיומיות.

המכשיר:

 • יש לבדוק את תקינות המכשיר ע”י הקשבה לצליל המופק ממנו, כאשר הוא מכוון על M.
 • יש להרחיק את המכשיר מרטיבות וממקור חום כמו אמבטיה, שמש או תנור.
 • יש לוודא בעזרת סטטוסקליפ שהצליל המופק ברור וללא עיוותים ורעשים.

 סוללה:

עם הסרת מכשיר השמיעה מאוזניו של הילד בערב, יש להוציא את הסוללות מהמכשיר או לפתוח את בית הסוללה.

 • חשוב לבדוק את הסוללה בערב, בבוקר לפני הרכבת מכשיר השמיעה ומדי פעם במשך היום בעזרת בודק סוללות.

 

 אוזניות:

יש לנקות אוזניות מלוכלכות על-ידי השרייתן ושטיפתן במי סבון (סבון כלים). לאחר מכן יש ליבש היטב את האוזנייה.

 • יש להימנע מהחדרת מכשירים חדים לתוך האוזנייה מחשש לפגום בה.
 • צינורית:
 • יש לוודא שהצינורית נקייה, גמישה ולא סדוקה.
 • יש לדאוג לכך שאורך הצינורית יהיה מותאם כראוי.
 • אם נוצרות בועות אוויר בתוך הצינורית כתוצאה מהזעה, יש צורך ליבשה.

(המידע מתוך: מאגר דפי מידע להורים, תוכנית “קשר”)