מרכז משאבים

מודל התמיכה המחוזי מבוסס על נוהלי עבודה מקצועיים. על מנת שעבודה תתבצע באופן מקצועי ,מתי”א חורה פתח מרכז מומחים , אשר יארגן את הידע ויכיל את כל המידע ,הנתונים וחומרים מקצועיים , המבססים את המענה המקצועי של מערך התמיכה המחוזי .

מטרות מרכז המומחים :

1.מרכז לפיתוח ממשקי עבודה עם שותפי התפקיד (צוות מתי”א )  ומשלימי התפקיד ( מועצה , רווחה  וכו  … ) .

2.הסברה מחוזית עם הפנים לקהילה – להבהרת מודל התמיכה בתלמידים עיוורים ולקויי ראייה .

3.טיפוח תהליך העצמת המנהיגות החינוכית והמומחיות המקצועית המובחנת .

4.דוגמא לסביבה חינוכית המועצבת על פי עקרונות אחידים שגובשו באמצעות צוות מוביל ארצי ,בראשותה של ד”ר ברכה ברכה .

מרכז מומחים יכלול 10 נושאים :

1.חזון ומדיניות

2.מדיניות ונהלים.

3.מקצועיות בניהול  ” תכנית תמיכה ייחודית בתלמיד ” : תמיכה בתפקודי ראייה .

4.מקצועיות בניהול  ” תכנית תמיכה ייחודית בתלמיד ” :תמיכה בהתנהלותו בתלמיד .

5.מקצועיות בניהול  “תכנית תמיכה ייחודית בתלמיד ” : תמיכה בהתנהלותו החברתית .

6.מקצועיות בניהול  “תכנית  תמיכה ייחודית בתלמיד ” : תמיכה מערכתית .

7 .צוותיות כאורח חיים מקצועי .

8 .פיתוח מערך תמיכה מחוץ למסגרות החינוך , התפתחות בהשתתפות במעגלי חיים :תגי”ל , תכניות שילוב מנצח , ובגובה עיניים ותכנית העסקה .

9.מפתחים , מדגימים ומשתפים : תצוגות מתחלפות של תהליכים ו\או הזדמנויות עבודה עם הפרמטרים ועקרונות להכנתם .

10.רואים עין בעין – צוות לעניין עם רשימה של מדריך המחוזי וצוות מורות תומכות וחלק אינטראקטיבי ומשתנה : מעין לוח מודעות על מה חדש בצוות , מה נעשה על ידי מורים התומכים וכו .