מתי”א מתמחה לקות ראייה

הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה  מחויב לכ- 2500 תלמידים עיוורים ולקויי ראיה, הלומדים בלמעלה מ-1000 מסגרות חינוך שונות ברחבי מדינת ישראל.

קישור אתר הפיקוח:

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/vbhar/cp/homepage/cartisbikur1.htm

לקות ראייה, מהי?

לקות הנגרמת מפגמים במערכת הראיה, בעין ובחלקיה ו/או בעצב הראיה, ואינה ניתנת לתיקון או שיפור בעזרת משקפיים רגילים ו/או עדשות מגע. לקות הראייה נמצאת על רצף עד לעיוורון מוחלט.

לקות ראייה נמדדת על פי חדות ראייה ושדה ראייה.

חדות ראייה

חדות ראייה תקינה: 6/6 פירושה: הנבדק מזהה ממרחק 6 מ’ אותה מטרה סטנדרטית שבעלי ראיה תקינה מזהים ממרחק 6 מ-6.

מונה- המרחק ממנו יזהה הנבדק את המטרה הסטנדרטית.

6 במכנה – מרחק בו יזהה בעל ראייה  תקינה את המטרה.

איתור תלמידים – סימנים מעוררי חשד 

תחושות:

 • התלמיד מתלונן על כאבי ראש,  סחרחורת, בחילה.
 •  התלמיד מתלונן על ראיה  כפולה.

סימנים חיצוניים:

 • פזילה
 •  עפעפיים אדומים/נפוחים/צנוחים
 •  עיניים אדומות/דומעות
 •  ריצוד עיניים
 •  מצמוץ עיניים
 •  דלקות עיניים חוזרות

התנהגויות:

 • רתיעה מאור חזק
 • התלמיד משפשף עיניים או מעווה את פניו
 • התלמיד נוטה להשתמש רק בעין אחת/מכסה עין אחת
 • התלמיד מסובב את הראש בצורה מוזרה לעבר חפץ או מקרב את החפץ לעיניו
 • התלמיד מקרב את ראשו לדף/לטלוויזיה
 • לא אוהב/נמנע מקריאה

על מנת לתת מענה מקצועי, מיטבי, יעיל, ומיידי נבנה מודל מחוזי הפועל באמצעות מת”יאות  מתמחות בלקות ראיה ועיוורון.

מתי”א מתמחה מרכזת את כל שרותי התמיכה לתלמידים העיוורים ולקויי הראיה במחוז באמצעות מדריכים-רכזים  מחוזיים.

מתי”א חורה- מתי”א מתמחה בחינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה

מתי”א חורה נותנת את המענה לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה במחוז דרום דרומי מגזר בדואי.

כל התלמידים הלומדים במסגרות חינוכיות, באחריות המת”יאות הבאות, מקבלים שירות:

 1. מתי”א חורה
 2. מתי”א רהט
 3. מתי”א אבו בסמה

 

חזון הפיקוח על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראיי

מתן שירותי תמיכה ייחודיים המותאמים לכל תלמיד עיוור/ לקויי ראייה עם זכאות, בכל מסגרת חינוכית בה הוא לומד, עד אחרון התלמידים, כך שיתפתח כאדם המודע לערכו ולזכויותיו, המצויד במשאבי התמודדות לחיות חיים מיטביים ואיכותיים בקהילה ובחברה בישראל.

 

המורה התומך

שרותי התמיכה ניתנים על ידי מורים תומכים לעיוורים ולקויי ראיה לתלמידים, להוריהם, לצוותים החינוכיים המלמדים את התלמיד העיוור ולקויי ראיה ולגורמים נוספים רלוונטיים.

המורה התומך נודד בין מסגרות החינוך בהן לומדים התלמידים.

תפקידיה ומשימותיה המקצועיות באות לידי ביטוי בארבעה מסלולי תמיכה:

 • תמיכה בתפקודי ראייה.
 • תמיכה בהתנהלותו כתלמיד עיוור ולקוי ראייה.
 • תמיכה בהתנהלותו החברתית כתלמיד עיוור ולקוי ראייה.
 • תמיכה מסוג התאמות סביבתיות ומערכתיות הייחודיות לתלמיד עיוור ולקוי ראייה.

 

אופני התמיכה של המורה התומך:

 1. שבועית קבועה פרטנית
 2. שבועית קבועה קבוצתית (קבוצת השווים-תגי”ל)
 3. מעקב

תמיכה שבועית קבועה, זהה במהותה לתמיכת מעקב. השוני הינו רק בתדירות.

 

מטרות התמיכה

 1. לפתח אצל תלמידים עיוורים ולקויי ראיה משאבי התמודדות מיטביים ואוטונומיים בהתייחס למטלות לימודיות ולמצבים חברתיים המצריכים סנגור עצמי ויצירת קשרים בין אישיים נורמטיביים.

 

 1. לתמוך בצוות החינוכי ובהורים בהתאמות לצרכיו הייחודיים של התלמיד. התלמידים העיוורים וליקויי הראיה זקוקים לתמיכות לימודיות וחברתיות מותאמות ומונגשות ל”אני מאמין” הבית ספרי ולתכנית הלימודים בו.