אני מאמין

העשייה החינוכית במתי”א חורה מושתת על עיקרון האצלת סמכויות ,העצמה ושיתוף פעולה בין כל הצוותים  …….   .

  1. אנו מאמינים ביכולתו של כל תלמיד ונותנים הזדמנות שווה לשילוב הילד בעצ”מ בחברה .
  2. אנו מאמינים בהכנסת שיטות הוראה חדשות ומגוונות למתי”א תוך הכשרת כוח אדם מיומן  .
  3. אנו מאמינים בתרבות ארגונית המאופיינת בערכיות , הישגיות וחדשנות .
  4. אנו מאמינים בפיתוח סגל הוראה מוביל ומוכשר כאלמנט מרכזי וחשוב לקידום מטרות המתי”א .
  5. אנו מאמינים בחיזוק ופיתוח יוזמות לשילוב אוכלוסיות מיוחדות במוסדות חינוך ובקהילה והחברה.
  6. אנו מאמנים בשמירה על זכיותיהם של התלמידים תוך כדי השמתם במרכז העשייה הפדגוגית, הטיפולית  והחינוכית.